Ostatnia praca


Moja technika malarska

Moje nowe zajęcie zyskało aprobatę najbliższych i wkrótce malarstwo stało się moją pasją, której poświęcam każdą wolną chwilę. W zakresie malarstwa nie miałam profesjonalnego przygotowania. Umiejętności w tym zakresie zdobywałam w praktyce, wiedzę zaś na ten temat czerpałam z ogólnie dostępnych popularnych opracowań poświęconych zagadnieniom w malarstwa i rysunku. Maluję farbami akwarelowymi. Spod mojej ręki wyszło do tej pory 180 płócien, o różnej tematyce.

Prace przedstawiają pejzaże w różnych porach roku, zwierzęta, budowle, kwiaty, a także ludzi. Poprzez Internet chcę poznać odczucia i opinie na temat moich prac szerszego kręgu osób, oraz nawiązać kontakt z innymi osobami.

Krystyna Bylczyńska